top of page

Waar is het Gevaar?

Creatief bordspel waarbij kinderen hun schoolomgeving bouwen en oplossingen tekenen voor verkeersgevaren.

Leerlingen

Kinderen van 8-10 jaar

Type

Bordspel

Jaar

2023-lopend

Veilig Verkeer Nederland helpt scholen en gemeenten bij het verbeteren van de verkeersveiligheid (bewustwording) in de schoolomgeving. VVN heeft door samenwerking geconstateerd dat 71% van alle ouders de verkeerssituatie rondom de school als onveilig ervaart. Dit komt vooral door de drukte tijdens het halen en brengen.In het project Veilige Schoolomgeving verbindt VVN de school, gemeente, buurtbewoners, ouders en kinderen. Als onderdeel van dit project vroeg VVN ons een spel te maken om kinderen te leren over verkeersveiligheid in de schoolomgeving. Het was belangrijk dat zowel de kinderen en bij voorkeur ook de ouders betrokken waren.Tijdens dit project moesten we rekening houden met verschillende belanghebbenden. Voor kinderen moest het spel leuk en leerzaam zijn. Voor VVN was het bereiken van de doelen essentieel. Scholen wilden niet te veel tijd besteden aan het programma. Leerkrachten moesten het met minimale voorbereiding in de klas kunnen implementeren. Bovendien zou het geweldig zijn als ouders ook konden leren van wat hun kinderen op school doen. Het was geen gemakkelijke taak, maar we zijn erin geslaagd om een fantastisch spel te maken dat aan de behoeften van alle belanghebbenden voldoet.

71% van alle Nederlandse ouders ervaart de verkeerssituatie rondom de school als onveilig!